Dây chuyền bạc mặt vỏ ốc Gleam Bliss – DC01

250.000